Karriär

Att specialisera sig inom ett område. Är helt enkelt en karriär ! Vad gör du för karriär medvetet eller inte?

Ofta förknippar vi karriär med pengar men det är bara en eventuell utkomst av det vi väljer att fördjupa oss i. Eller det värde som just nu denna kunskap förmåga är värd i relation till just pengar.

Vilken känsla får du av att tänka på ordet karriär. För dig den framåt i flow eller skapar den någon onödig blockering?

Vi utvecklar våra karriär inom affärsliv, privat liv, fritid, hobby mm. Du kan göra karriär i olika områden i ditt liv.

Om du har lust, titta inåt en stund genom att:

Blunda och ställ dig följande frågor:

Gör jag karriär som jag vill?

Känns det sant ja eller nej?

Spåra bakåt genom att ställa frågor som reder ut om du gör karriär som du vill.

Vad finns bakom de svar du får? Leta nyfiket så kommer du finna massa intressanta svar.

Idag har jag kommit fram till att min karriär är livet och att jag älskar att lära mig nya saker och utvecklas inom mer än ett område. Och det ger mig så mycket glädje att har rätt ut vad jag vill.

Allt är sanning!

/J